Kamagra bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan kamagra of kamagra jelly bijwerkingen veroorzaken, hoewel slecht een klein deel van de kamagra gebruikers last heeft van bijwerkingen. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig.

In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende kamagra bijwerkingen hoofdpijn of blozen
en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleuren zien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien).

Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter.

Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Spierpijn kan voorkomen als kamagra bijwerking, wanneer kamagra vaker dan eens per dag wordt gebruikt.

Wanneer één van de kamagra bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking na gebruik van kamagra optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Bijwerkingen van kamagratest

Bijwerkingen van kamagra
De volgende bijwerkingen van Kamagra of kamagra jelly zijn alleen waargenomen bij 2% van de patiënten volgens de placebo kamagra bijwerkingen controle tests.

Deze patiënten namen sildenafil met een hogere frequentie in dan die van placebo (tussen de haakjes treft u het percentage aan van de frequentie in de groep van placebo gebruikers), kortom vrijwel de helft van de placebo gebruikers ervaart dezelfde bijwerkingen als de gebruikers van de originele kamagra.

• Last van het zenuwstelsel en de zintuigen: duizeligheid 2% (1%).
• Last van de luchtwegen: benauwdheid in de neus 4% (2%).
• Last van het maag-darmkanaal: diarree 3% (1%).

De volgende bijwerkingen van kamagra zijn alleen waargenomen bij minder dan 2% van de patiënten volgens de placebo controle tests.

• Last van het metabolische systeem: dorst.
• Last van de cutane met betrekking tot: netelroos, jeuk.

Wij verzekeren u dat deze stof zal je geen kwaad kan en kamagra bijwerkingen vrijwel nooit voorkomen bij 98% van de kamagra gebruikers.

bijwerking kamagra
bijwerking kamagra
bijwerking kamagra
bijwerking kamagra